Kurser paddling

Kurser inom paddling

Våra kurser följer den svenska versionen av europeisk standard European Paddle Pass (EPP). Den svenska versionen kallas Paddelpasset och har för syftet att erbjuda ett gemensamt, tydligt och metodisk system för stegring av kunskaper som kan användas på alla nivåer och av alla kanotgrenar.  Kraven på de olika nivåerna är i stort sett samma i alla länder. Det börjar med ett vitt introduktionspass och följs sen av nivå 1 gult som har gemensamma krav för alla kanotmodeller. Den följs av grön, (där det delas upp på kajak, kanadensare och fors), blå (där det delas upp på alla grenar), röd och svart där paddlingskunskapen är hög och kanotisterna mycket kompetenta.

Genom paddelpasset kan kanotister utvecklas på ett genomtänkt sätt för att kunna bli bättre med tanke på såväl teknik, säkerhet, som på miljömedvetenhet.