Paddling

Sveriges vattensystem är som gjort för paddling. I kombination med allemansrätten ger våra skärgårdar, åar och tusentals sjöar otroliga möjligheter till fantastisk upplevelse. Kunskap om miljö, säkerhet och god paddelteknik bidrar till att din paddling blir njutbar, lärorik, långsiktigt hållbar och utvecklande.

Våra kurser följer den svenska versionen av europeisk standard European Paddle Pass (EPP). Den svenska versionen kallas Paddelpasset och har för syftet att erbjuda ett gemensamt, tydligt och metodisk system för stegring av kunskaper som kan användas på alla nivåer och av alla kanotgrenar.  Kraven på de olika nivåerna är i stort sett samma i alla länder. Det börjar med ett vitt introduktionspass och följs sen av nivå 1 gult som har gemensamma krav för alla kanotmodeller. Den följs av grön, (där det delas upp på kajak, kanadensare och fors), blå (där det delas upp på alla grenar), röd och svart där paddlingskunskapen är hög och kanotisterna mycket kompetenta.

Genom paddelpasset kan kanotister utvecklas på ett genomtänkt sätt för att kunna bli bättre med tanke på såväl teknik, säkerhet, som på miljömedvetenhet. 

Hos oss kan du både fördjupa dina kunskaper genom att gå en kurs på passande nivå, eller examineras upp till blå nivå i havskajak, kanadensare eller kanotslalom. Vi examinerar även upp till grön nivå fors som krävs för att kunna delta på Åre Extreme Challenge.